XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

ZAKAŻENIA W HEMATOLOGII


31 maja 2014 – Sesja IX Zakażenia w Hematologii (2 godz) 11:00- 13:00

 
Prowadzący: Prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, dr hab. med. Lidia Gil, dr hab. med. Beata Jakubas , dr n. med. Wanda Konopińska-Posłuszny, Prof. Jadwiga Snarska
1. Prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat (Warszawa) Zakażenia wielooporne w hematologii
2. Dr hab. med. Lidia Gil (Poznań) Diagnostyka i leczenie grzybic układowych u pacjentów onkohematologicznych
3. Dr hab. med. Beata Jakubas (Kraków) Zasady antybiotykoterapii w intensywnym leczeniu hematologicznym
4. Dr Alfred Samet, Łukasz Hildebrandt ( Warszawa ) Translokacja z jelita grubego jako wrota bakteriemii i posocznic Escherichia coli u pacjentów hematologicznych
 
Dyskusja
 

Organizatorzy: