XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

TEMATYKA KONFERENCJI


1. Zapalenie otrzewnej
2. Zakażenie miejsca operowanego
3. Zakażenia w obrażeniach wielonarządowych
4. Jakość w chirurgii, a zakażenia szpitalne
5. Zakażenia szpitalne , a higiena środowiska szpitalnego ( sesja epidemiologiczna )
6. Chirurgia jelita grubego, a zakażenia – problem leczenia ze wskazań życiowych. Stomia.
7. Leczenie ogólne i miejscowe ciężkich zakażeń skóry i tkanki podskórnej.
8. Zakażenia w hematologii
9. Varia w zależności od nadesłanych streszczeń

Organizatorzy: