XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

PROGRAM


Wydział Nauk Medycznych i SP ZOZ MSW z WMCO w 15-lecie UWM w Olsztynie

PROGRAM ZJAZDU:

Organizatorzy zastrzegają możliwość zmian w programie szczegółowym.

UCZESTNICY ZJAZDU OTRZYMUJĄ CERTYFIKATY Z 16 PKT EDUKACYJNYMI

PO KAŻDEJ SESJI PREZENTACJA FIRM ŁĄCZNIE Z KAWĄ

Rejestracja w Zamku RYN od godz. 14:00

29.05.2014 (czwartek) – 19:00

Uroczyste otwarcie Zjazdu i powitanie Gości
(z udziałem wojewody, rektora, władz uczelni i wydziału,
władz SP ZOZ MSW z W-MCO i zaproszonych Gości)

Powitanie Gości

Przemówienia zaproszonych Gości

Prof. Ryszard Górecki Rektor UWM w Olsztynie
Prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich
Prof. Wojciech Maksymowicz Dziekan Wydziału Nauk Medycznych UWM w Olsztynie
Prof. Ryszard Marciniak „Rola Towarzystw i Sekcji w zwalczaniu zakażeń” Poznań
Prof. Jan Kulig „ Zakażenia z pozycji Krajowego Konsultanta w dziedzinie chirurgii” Kraków
Prof. Zbigniew Gruca „Historia sekcji zakażeń chirurgicznych TChP” Gdańsk
Prof. Małgorzata Bulanda Przewodnicząca Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych
Dr Marek Zabłocki Prezes Warmińsko-Mazurskiej Izby Lekarskiej w Olsztynie
Mgr Maria Danielewicz Przewodnicząca Okręgowej Izby Pielęgniarek i Położnych Warmii i Mazur w Olsztynie

Listy i pozdrowienia dla uczestników Zjazdu

Przyjęcie powitalne i występ zespołu muzycznego

30.05.14 (piątek)

Sesja I – Zapalenie otrzewnej (2 godz) 8:30 – 10:30

Prowadzący:
Prof. Zygmunt Grzebieniak, Andrzej Kubler, Jan Kulig, Marzenna Bartoszewicz, Maciej Słodkowski, Jadwiga Snarska
1. Prof. Zygmunt Grzebieniak: „Co nowego w chirurgicznym leczeniu zapalenia otrzewnej?” Wrocław (20 min)
2. Prof. Andrzej Kubler „Wstrząs septyczny w zapaleniu otrzewnej” Wrocław (20 min)
3. Dr hab. Marzenna Bartoszewicz „Zapalenie otrzewnej – spojrzenie mikrobiologa” Wrocław (20 min)
4. Prof. Maciej Słodkowski „Leczenie żywieniowe w sepsie”. (10 min)
5. Prof. Jadwiga Snarska Ropień wątroby przyczyną wstrząsu septycznego o piorunującym przebiegu (5 min)

Dyskusja

Prezentacja firm i przerwa kawowa

Sesja II – Zakażenia szpitalne – Nowoczesne podejście do antybiotykoterapii
SESJA pod Patronatem ASTRA ZENECA (2 godz) 11:00 – 13:00

Prowadzący: Prof. Małgorzata Bulanda, Grzegorz Wallner, Ryszard Marciniak, Stefania Giedrys-Kalemba, Adam Dziki, Marek Kawecki, Jadwiga Snarska
1. Prof. Małgorzata Bulanda „Racjonalna antybiotykoterapia na oddziale chirurgicznym”
2. Prof. Ryszard Marciniak „Spojrzenie chirurga na antybiotyki”
3. Prof. Marek Kawecki, dr Justyna Glik, lek. Grzegorz Knefel „ Próba oceny skuteczności zastosowania ceftaroliny w materiale Centrum Leczenia Oparzeń w Siemianowicach Śląskich”
4. Prof. Grzegorz Wallner „Zakażenia miejsca operowanego”

Forma sesji – prezentacja przypadków klinicznych z CLO wraz z dyskusją panelową.

Prezentacja firm i przerwa kawowa

Sesja III – Zakażenia – antyseptyki, i inne sposoby leczenia (1,5 godz) 13:30 – 14:00

Prof. Krzysztof Bielecki, Zbigniew Puchalski, Zbigniew Gruca, Stefania Giedrys-Kalemba, Małgorzata Kołodziejczak, Jerzy Lasek
1. Prof. Krzysztof Bielecki „Antyseptyka i lawaseptyka w profilaktyce i leczeniu zakażenia miejsca operowanego i ran” (35 min)
2. Dr Ireneusz Babiak „Terapia podciśnieniowa ran (NPWT) w leczeniu powikłań infekcyjnych w obrębie kończyn” (15 min)
3. Dr Anna Witt – Majchrzak, Piotr Żelazny, Jadwiga Snarska „Terapia podciśnieniowa ran operacyjnych w kardiochirurgii” Olsztyn (10 min)
4. Prof. Małgorzata Kołodziejczak Czy wiemy wszystko o zespole Fourniera? Warszawa (15 min)
5. Marzena Korbecka Sulke (10 min)
6. Dyskusja

14:00 -15:00 LUNCH

SESJA IV – Zakażenie miejsca operowanego cz. I (2 godz) 15:00-17:00
Prowadzący: Prof. Ryszard Marciniak, Małgorzata Bulanda, Ryszard Żaba, Maciej Sopata, Janusz Chełchowski

1. Prof. Ryszard Marciniak – Zakażenia–dlaczego? Codzienne pytania chirurga. Poznań (15 min)
2. Prof. Małgorzata Bulanda – Wielooporne bakterie Gram dodatnie. Kraków (20 min)
3. Prof. Ryszard Żaba – Problemy diagnostyczne i lecznicze zakażeń skóry i tkanek miękkich. Poznań (20 min)
4. Prof. Maciej Sopata – ABC leczenia odleżyn-doświadczenia własne. Poznań (20 min)
5. Dr Maciej Montewka, Prof. Sławomir Rudzki – Zastosowanie sieci Bayesowskich
w prognozowaniu wystąpienia zakażenia miejsca operowanego. Lublin (15 min)
6. Mateusz Cierlicki – Komputerowy system zarządzania materiałami sterylnymi na B.O. i C.S. T-DOC. (10 min)
7.Dyskusja

Prezentacja firm i przerwa kawowa

Sesja V – Jakość w chirurgii, a zakażenia szpitalne (2 godz) 17:30-19:30

Prowadzący:
Prof. Jadwiga Snarska, Janusz Chełchowski, Urszula Drozdowska, Kamil Frąckowiak, Krzysztof Kordel, Jerzy Hennig, Piotr Niemier
1. Dr n. farm. Jerzy Hennig – Ocena jakości leczenia chirurgicznego, a zakażenia. (15 min)
2. Dr n. med.Krzysztof Kordel – Czy lekarz jest bezbronny wobec agresji ze strony pacjentów i ich rodzin? (15 min)
3. Dr prawa Urszula Drozdowska – Zakażenie szpitalne jako źródło odpowiedzialności odszkodowawczej na gruncie prawa
cywilnego oraz ustawy o prawach pacjenta i Rzeczniku Praw Pacjenta. (15 min)
4. Dr hab. prawa Kamil Frąckowiak, Anna Frąckowiak – Postępowanie dowodowe przed wojewódzką komisją ds. orzekania o zdarzeniach medycznych w przypadku zakażenia pacjenta. (15 min)
5. Dr Piotr Niemier – „Zakażenia szpitalne w praktyce orzeczniczej sądów powszechnych – wybrane przykłady”. (7 min)

Dyskusja

20:00 Biesiada Rycerska – Dziedziniec Zamku Ryn

31.05.2014 r. (sobota)

Sesja VI – Zakażenia w obrażeniach wielonarządowych (2 godz) 8:30-10.30

Prowadzący: Prof. Krzysztof Słowiński, Jerzy Lasek, Adam Nogalski, Dr Bartosz Mańkowski, Ireneusz Babiak, Zbigniew Żęgota
1. Prof. Krzysztof Słowiński – Znaczenie kliniczne wybranych hipotez badawczych w zakażeniach u pacjentów z mnogimi obrażeniami ciała. Poznań (20 min)
2. Prof. Jerzy Lasek – Rola zakażenia w chorobie urazowej. Gdańsk (20 min)
3. Prof. Adam Nogalski – Pourazowe zapalenie kości. Profilaktyka i problemy w leczeniu. Lublin (20 min)
4. Dr Bartosz Mańkowski – Ręka chirurga w leczeniu zakażeń po urazach. Poznań (15 min)
5. Dr Ireneusz Babiak – Cementy akrylowe nasycone antybiotykiem w leczeniu zakażeń w chirurgii ortopedycznej. Warszawa (15 min)

Dyskusja

Prezentacja firm i przerwa kawowa

VII Sesja Epidemiologiczna (2 godz) 8:30 -10:30

Prowadzący: Prof. Lech Pomorski, Edward Stanowski, Zbigniew Gruca, Marek Szczepkowski, Jadwiga Snarska, Dr Alfred Samet, Jacek Grabania
1. Dr Jacek Grabania – Nowa era antybiotykoterapii – Ceftarolina. Olsztyn (10 min)
2. Prof. Lech Pomorski – Lekarz jako czynnik ryzyka zakażeń szpitalnych. Łódź (10 min)
3. Dr Łukasz Dziki, Marcin Tchórzewski – Nieszczelności zespoleń przyczyną zakażenia miejsca operowanego w chirurgii jelita grubego. Łódź (10 min)
4. Prof. Marek Szczepkowski – Zakażenia bakteryjne i grzybicze u chorych ze stomią. Warszawa (10 min)
5. Prof. Marek Kawecki, Grzegorz Knefel, Justyna Glik – Skojarzone leczenie ciężkich infekcji tkanek miękkich. Siemianowice Śląskie (15 min)
6. Dr Alfred Samet, Łukasz Hildebrandt – Zgorzel gazowa, zespoły zgorzeli nieklostridialnej, zespoły martwiczych zapaleń tkanki podskórnej – 50 lat doświadczeń w monitorowaniu bakteriologicznym. Warszawa (15 min )
7. Prof. Edward Stanowski – Chirurgia mało inwazyjna, a zakażenia. (10 min)
8. Mgr Iwona Flohr–Banaszek, Ewa Doroszkiewicz – Kontrola personelu – wpływ na jakość opieki. Olsztyn (10 min)
9. Dr Sławomir Gondek – Wpływ postaci, dawki oraz sposobu aplikacji roztworów chlorheksydyny stosowanych w kąpieli przedoperacyjnej na skuteczność redukcji ZMO. Surgery Division Skamex (10 min)

Dyskusja

Prezentacja firm i przerwa kawowa

Sesja VIII – Zakażenie miejsca operowanego i zakażenia głębokie (2 godz) 11:00 – 13:00

Prowadzący: Prof. Sławomir Nazarewski, Waldemar L Olszewski, Małgorzata Kołodziejczak , Leszek Markuszewski
1. Prof. Waldemar L Olszewski – Ukryte bakterie (criptic bacterie) tkanek głębokich kończyn dolnych, jako możliwa przyczyna zmian zapalnych i martwiczych w niedokrwieniu, zastoju żylnym i żylakach oraz obrzęku limfatycznym. Warszawa (20 min)
2. Prof. Sławomir Nazarewski – Powikłania septyczne w chirurgii naczyniowej. Warszawa (20 min)
3. Dr Jerzy Szpakowicz, Prof. Leszek Markuszewski – Powikłanie miejscowe i ogólne u chorych leczonych z powodu ciał obcych przewodu pokarmowego. Kraków (15 min)
4. Dr Lech Malmurowicz, Lech Adadyński, Prof. Leszek Markuszewski – Ocena wpływu izolacji więziennej na występowanie zakażeń. Warszawa (15 min)
5. Dr Beata Januszko-Giergielewicz – Powikłania infekcyjne dializoterapii. Olsztyn (15 min)
6. Dr Michał Michalik, Alfred Samet, Łukasz Hildebrandt – Procesy zapalne w obrębie twarzoczaszki jako wrota zakażeń skóry i tkanki podskórnej paciorkowcami z grup serologicznych A, C, G i F”. Warszawa (15 min)

Dyskusja

Sesja IX – Zakażenia w Hematologii (2 godz) 11:00- 13:00

Prowadzacy: Prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat, dr hab. med. Lidia Gil, dr hab. med. Beata Jakubas, dr n. med. Wanda Knopińska-Posłuszny, Prof. Jadwiga Snarska
1. Prof. Katarzyna Dzierżanowska-Fangrat – Zakażenia wielooporne w hematologii. Warszawa
2. Dr hab. med. Lidia Gil – Diagnostyka i leczenie grzybic układowych u pacjentów onkohematologicznych. Poznań
3. Dr hab. med. Beata Jakubas – Zasady antybiotykoterapii w intensywnym leczeniu hematologicznym. Kraków
4. Dr Alfred Samet, Łukasz Hildebrandt – Translokacja z jelita grubego jako wrota bakteriemii i posocznic Escherichia coli u pacjentów hematologicznych. Warszawa.

Dyskusja

13:00 Zakończenie i podsumowanie Zjazdu


Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca:
prof. nzw. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska
V-ce przewodniczący:
dr hab. inż. Janusz Chełchowski, prof. WSPOL
Sekretarz:
dr Artur Zalewski
dr n. med. Dariusz Michalik
Skarbnik:
dr Krzysztof Jacyna
dr Rafał Suszkiewicz
Członkowie:
dr Henryk Zalewski
dr Bartłomiej Biedziuk
dr Agata Kozłowska
dr Artur Krzywicki
dr Katarzyna Suszkiewicz-Kiliańczyk
dr n. med. Wanda Konopińska-Posłuszny
dr n. med Maciej Biernacki
dr Jakub Maroszyk
dr Irena Zdrojewska – Suszkiewicz
mgr Beata Siwik
mgr Iwona Flohr-Banaszek
mgr Brygida Kondracka
mgr Bogusława Bigus
Katarzyna Szulczak – referent Katedry Chirurgii

Organizatorzy: