XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

KONTAKT


Adres Komitetu Organizacyjnego:
Sekretariat Katedry Chirurgii WNM UWM w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn

Referent Katarzyna Szulczak
tel. 895398551
e-mail: katarzyna.szulczak@uwm.edu.pl


prof. UWM dr hab. n. med. Jadwiga Snarska
tel. 605 940 389
e-mail: jadwiga.snarska@uwm.edu.pl


Hotel ZAMEK RYN****
Magdalena Budzińska – Kierownik Sprzedaży
tel. 874297055, 515062776
fax. 874297051
e-mail: magdalena.budzinska@zamekryn.pl
www.zamekryn.pl

Organizatorzy: