XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

INFORMACJE DLA PARTNERÓW


Szanowni Państwo


Klinika Chirurgii Ogólnej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie, Oddział Warmińsko-Mazurski TChP jest organizatorem Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Zakażeń Chirurgicznych Towarzystwa Chirurgów Polskich i Polskiego Towarzystwa Zakażeń Szpitalnych, która odbędzie się w dniach 29 – 31 maja w Rynie.


Patronat Honorowy
Wojewoda Warmińsko-Mazurski – Marian Podziewski
Rektor Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie – Prof. dr hab. Ryszard Górecki
Prezes Towarzystwa Chirurgów Polskich – prof. dr hab. n. med. Grzegorz Wallner
Konsultant Krajowy d/s chirurgii ogólnej – prof. dr hab. n. med. Jan Kulig


Konferencja naukowo-szkoleniowa o charakterze interdyscyplinarnym będzie przeglądem najnowszych metod postępowania terapeutyczno-diagnostycznego zakażeń chirurgicznych i szpitalnych oraz dopracowaniem wytycznych ze szczególnym zwróceniem uwagi na leczenie i postępowanie okołooperacyjne oraz powikłania. Omówiony zostanie również problem rejestru zakażeń szpitalnych. W ramach konferencji poza wyżej wymienionymi problemami chirurdzy i prawnicy, lekarze innych specjalności , epidemiolodzy, mikrobiolodzy będą mogli wymienić poglądy i doświadczenia w postaci doniesień oryginalnych i wykładów również na temat aspektów prawno- etycznych i psychologicznych chorych z zakażeniami leczonych nie tylko operacyjnie. Podniesiony będzie również problem jakości leczenia w chirurgii związany z zakażeniami.


Szanowni Państwo spotkamy się kolejny raz w niezwykłym miejscu, w malowniczo umiejscowionym Zamku RYN. Zamku położonym pomiędzy dwoma jeziorami, które stanowią odnogę Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W tym to XIV wiecznym zamku krzyżackim mieści się Hotel i sale konferencyjne Jagiellonów w których będą przebiegały obrady oraz miejsca wystawowe na Dziedzińcu dla firm sponsorujących. Wszystkie imprezy towarzyszące i posiłki będą odbywały się również na Dziedzińcu Zamku.


Serdecznie zapraszamy do udziału Państwa firmę.

Z poważaniem
prof. UWM dr hab. n. med. Jadwiga Snarska
Przewodnicząca Komitetu Organizacyjnego

Adres Komitetu Organizacyjnego:
Sekretariat Katedry Chirurgii WNM UWM w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37,
10-228 Olsztyn


Referent Katarzyna Szulczak
tel. 895398551
e-mail: katarzyna .szulczak@uwm.edu.pl


prof. UWM dr hab. n. med. Jadwiga Snarska
tel. 605 940 389, 725 999 054
e-mail: jadwiga.snarska@uwm.edu.plMiejsce obrad:
Mazurskie Centrum Kongresowo-Wypoczynkowe Hotel Zamek Ryn
Plac Wolności 2
11-520 Ryn
tel. 874297000
Rezerwacje: 874297020
e-mail: hotel@zamekryn.pl z dopiskiem zakażenia
www.zamekryn.pl


Kontakt w sprawach stoiska z Panią Magdaleną Budzińską tel. 515062776 lub stacjonarny 874297055.
Pozostałe sprawy proszę uzgadniać z Przewodniczącą Komitetu Organizacyjnego prof. Jadwigą Snarską – tel. kom. 605940389 lub w sekretariacie Katedry.
KATEDRA CHIRURGII, WYDZIAŁ NAUK MEDYCZNYCH, UNIWERSYTET WARMIŃSKO-MAZURSKI w Olsztynie
al. Wojska Polskiego 37
10-228 Olsztyn,
tel. 89539-85-51


Sekretariat czynny w godzinach od 07:00 do 14:30 – P. Katarzyna Szulczak


Wstępne informacje dotyczące Zjazdu będą zamieszczone na stronie internetowej Towarzystwa Chirurgów Polskich.
Szczegółowe informacje będą zamieszczone na stronie internetowej – www.zakazeniachirurgiczne.pl

Organizatorzy: