XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

AKTUALNOŚCI


Szanowni Państwo

Streszczenia prezentowanych wykładów i referatów będą publikowane w czasopiśmie „Forum Zakażeń” w związku z powyższym bardzo proszę o przesyłanie streszczeń w jak najkrótszym terminie do 25 kwietnia 2014 roku.

Układ streszczeń zgodnie z wymogami redakcji jest standardowy, jak w przypadku każdego czasopisma medycznego: Streszczenie wykładu powinno zwierać tytuł, nazwiska autorów, afiliacje autorów, wstęp, cel, krótki opis treści zawartych w wykładzie ,wniosek lub wnioski i 3 słowa kluczowe.Prace naukowo-badawcze powinny zawierać: tytuł, nazwiska autorów, afiliacje autorów, wstęp, cel pracy, materiał i metody, wyniki, wnioski i 3 słowa kluczowe. Streszczenie w wersji polskiej lub angielskiej nie powinno przekroczyć 500 słów.

 

Streszczenia należy przesyłać na adres:
Redaktor „Forum Zakażeń”, która jest odpowiedzialna za przygotowanie streszczeń .
Dorota Rogala
Evereth Publishing Sp. z o.o.
ul. Wał Miedzeszyński 414/11, 03-994 Warszawa
d.rogala@evereth.pl
Tel. 885 243 441
e-mail: streszczeniaryn2014@gmail.com
 


 

Informacje organizacyjne
 
Za udział w sympozjum będzie przyznanych 16 punktów edukacyjnych.
 
Rejestrację uczestników prowadzi Hotel ZAMEK RYN****. Zgłoszenia chęci udziału w wydarzeniu wraz z wypełnionym formularzem uczestnictwa prosimy przesyłac na adres e-mail: hotel@zamekryn.pl z tytułem wiadomości „Zakażenia chirurgiczne 29-31 maja 2014 roku”. Pytania dotyczące konferencji prosimy kierować na adres e-mail: magdalena.budzinska@zamekryn.pl Uczestnicy po dokonaniu wpłaty otrzymają potwierdzenie rejestracji.
 
Opłata za udział w konferencji obejmuje:
1. Udział w konferencji i materiały edukacyjne
2. Dwa noclegi ze śniadaniem w pokoju dwuosobowym;
3. Biesiadę Rycerską, kolację kongresową, przerwy kawowe, 2x lunch.

 


Komitet Organizacyjny
Przewodnicząca:
prof. nzw. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska
V-ce przewodniczący:
dr hab. inż. Janusz Chełchowski, prof. WSPOL
Sekretarz:
dr Artur Zalewski
dr n. med. Dariusz Michalik
Skarbnik:
dr Krzysztof Jacyna
dr Rafał Suszkiewicz
Członkowie:
dr Henryk Zalewski
dr Bartłomiej Biedziuk
dr Agata Kozłowska
dr Artur Krzywicki
dr Katarzyna Suszkiewicz-Kiliańczyk
dr n. med. Wanda Konopińska-Posłuszny
dr n. med Maciej Biernacki
dr Jakub Maroszyk
dr Irena Zdrojewska – Suszkiewicz
mgr Beata Siwik
mgr Iwona Flohr-Banaszek
mgr Brygida Kondracka
mgr Bogusława Bigus
Katarzyna Szulczak – referent Katedry Chirurgii

Organizatorzy: