XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

XXV Zjazd Naukowo-Szkoleniowy
Sekcji Zakażeń Chirurgicznych
Towarzystwa Chirurgów Polskich

XXI Zjazd Polskiego Towarzystwa
Zakażeń Szpitalnych

29 -31 maja 2014
Zamek RYN

Szanowni Państwo

Klinika Chirurgii Ogólnej Wydziału Nauk Medycznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego, ZOZ MSW z W-MCO w Olsztynie,
Warmińsko-Mazurski Oddział Towarzystwa Chirurgów Polskich jest organizatorem Konferencji Naukowo-Szkoleniowej Sekcji Zakażeń
Chirurgicznych Towarzystwa, Chirurgów Polskich, która odbędzie się w dniach 29 – 31 maja w Rynie. To naukowe przedsięwzięcie
jest organizowane z Polskim Towarzystwem Zakażeń Szpitalnych.

Konferencja naukowo-szkoleniowa o charakterze interdyscyplinarnym będzie przeglądem najnowszych metod postępowania
terapeutyczno-diagnostycznego zakażeń chirurgicznych i szpitalnych oraz dopracowaniem wytycznych ze szczególnym zwróceniem
uwagi na leczenie i postępowanie okołooperacyjne oraz powikłania. Omówiony zostanie również problem rejestru zakażeń szpitalnych.
W ramach konferencji poza wyżej wymienionymi problemami chirurdzy, lekarze innych specjalności , prawnicy, epidemiolodzy,
mikrobiolodzy będą mogli wymienić poglądy i doświadczenia w postaci doniesień oryginalnych i wykładów na temat jakości leczenia w chirurgii, aspektów prawno- etycznych i psychologicznych chorych z zakażeniami leczonych nie tylko operacyjnie. Konferencja ta
dzięki wspaniałym wykładowcom stwarza możliwości nie tylko prezentacji własnego dorobku naukowego, ale i poszerzenia swojej
wiedzy medycznej i prawniczej, a także udziału w dyskusji z ekspertami. To organizowane przedsięwzięcie naukowe jest kolejnym
akcentem Wydziału Nauk Medycznych w życiu naukowym Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie i środowiska
medycznego w Olsztynie.

Szanowni Państwo spotkamy się kolejny raz w niezwykłym miejscu, w malowniczo umiejscowionym Zamku RYN. Zamku położonym
pomiędzy dwoma jeziorami, które stanowią odnogę Szlaku Wielkich Jezior Mazurskich. W tym to XIV wiecznym zamku krzyżackim
mieści się Hotel i sale konferencyjne Jagiellonów w których będą przebiegały obrady oraz miejsca wystawowe na Dziedzińcu dla
firm sponsorujących. Wszystkie imprezy towarzyszące i posiłki będą odbywały się również na Dziedzińcu Zamku.

Serdecznie zapraszamy
Z poważaniem
Prof. nzw. dr hab. n. med. Jadwiga Snarska

Organizatorzy: